ข่าวทั้งหมด
..............................................................................................................................................................................
ลำดับ
ชื่อหัวข้อข่าว
ครั้งที่เปิดอ่าน
Update
ประกาศรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
26
31 มี.ค. 2560
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักง
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
89
06 เม.ย. 2560
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
24
03 มี.ค. 2560
ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
26
15 ก.พ. 2560
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่ง
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และพนักงานบริการ
102
31 มี.ค. 2560

มีจำนวนข่าวสาร 56 รายการ
รวมทั้งหมด : 12 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าถัดไป>>