ข่าวทั้งหมด
..............................................................................................................................................................................
ลำดับ
ชื่อหัวข้อข่าว
ครั้งที่เปิดอ่าน
Update
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน)
10
26 พ.ค. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2560
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) และตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ถึงวันที่ 25 พ.ค. 2560
54
11 พ.ค. 2560
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอน จำนวน 2 อัตรา
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพด้านการสอน จำนวน 2 อัตรา
51
26 เม.ย. 2560
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ เรือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
77
26 เม.ย. 2560
ประกาศรายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
34
31 มี.ค. 2560

มีจำนวนข่าวสาร 60 รายการ
รวมทั้งหมด : 12 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] หน้าถัดไป>>